: NGUYỄN VĂN TRỪ   
: Hội đồng địa phương
: Sở TTTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
: Giám đốc - Thành viên CIO
: 0912840115
: trunv@sottttbaria-vungtau.gov.vn
: Miền Nam(KV3)

Danh bạ khác

Họ tên Chức danh Đơn vị
Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Hội đồng CIO Miền Trung - Tây Nguyên (Khu vực 2) UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Sở TTTT TP Hà Nội Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Sở TTTT thành phố Hồ Chí Minh Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Sở TTTT tỉnh An Giang Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Sở TTTT tỉnh Bạc Liêu Chi tiết
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.