Mời tham dự phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương năm 2017 

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương, ngày 25/5/2017, Cục Tin học hóa là cơ quan thường trực Tổ giúp việc đã có Giấy mời số 340/GM-THH gửi các thành viên Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin về việc mời họp Hội đồng năm 2017, thông tin cụ thể phiên họp như sau:

Thời gian: 08h30, ngày 31/5/2017 (thứ Tư);

Chủ trì: Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Chủ tịch Hội đồng;

Địa điểm: Hội trường tần 3, Nhà C, Ủy ban Dân tộc, 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung họp:

1. Báo cáo kết quả triển khai tại phiên họp năm 2016;

2. Báo cáo chi tiết nội dung ứng dụng công nghệ thông tin tại các Bộ, ngành;

3. Báo cáo chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của cơ quan chuyên trách CNTT theo Đề án đổi mới mô hình tổ chức các cơ quan chuyên trách CNTT đã trình Thủ tướng Chính phủ;

4. Báo cáo nội dung liên quan đến cho thuê dịch vụ CNTT trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

5. Xây dựng chính sách khuyến khích triển khai dịch vụ điện toán đám mây (clound computing);

6. Phổ biến Quy chuẩn số 109:2017 về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư";

7. Các vấn đề khác theo đề xuất của các thành viên Hội đồng.

Thông tin chi tiết về phiên họp liên hệ: đồng chí Lê Quốc Hưng, điện thoại: 0936.366.056, email: lqhung@mic.gov.vn

(Cục Tin học hóa)

 
 
 
1700 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 4
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 4