Mời tham dự Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc năm 2017 

Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng năm 2017 tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. Hội đồng trân trọng kính mời đồng chí tham dự cuộc họp của Hội đồng, thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 08h30, ngày 14/6/2017 (thứ Tư);

Chủ trì: Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch Hội đồng;

Thành phần: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc; Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa điểm: Phòng họp 701, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, số 12 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung: 

1. Báo cáo kết quả triển khai kết luận của Hội đồng trong phiên họp năm 2016;

2. Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

3. An toàn thông tin và công tác bảo đảm an toàn thông tin cho cơ quan nhà nước; Công tác điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước: Báo cáo các dự thảo thông tư quy định về quản lý văn bản và hồ sơ điện tử; sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước;

5. Báo cáo Dự thảo nội dung quy định về Thuê sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 102/2009/NĐ-CP;

6. Báo cáo Quy định đánh giá, xếp hạng, công nhận xã/phường, quận/huyện điện tử;

7. Các vấn đề khác theo đề xuất của các thành viên Hội đồng và thảo luận.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

1. Cục Tin học hóa: Đồng chí Trần Thị Duyên, điện thoại: 0989.536.648, email: ttduyen@mic.gov.vn;

2. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội: Đ/c Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, điện thoại: 0904.709.798, email: nguyenthianhnguyet_sotttt@hanoi.gov.vn

6606 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 7
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 7