Tìm kiếm danh bạ
Họ tên Chức danh Đơn vị
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) Chi tiết
Q. Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Thông tin - Bộ Ngoại giao Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Công nghệ thông tin (Văn phòng Trung ương Đảng) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Tin học (Văn phòng Quốc hội) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Thông tin (Toà án nhân dân tối cao) Chi tiết
P.Cục trưởng - Thành viên CIO Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) Chi tiết
P.Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Tin học (Kiểm toán nhà nước) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Tin học (Bộ Khoa học và Công nghệ) Chi tiết
Cục Trưởng - Thành viên CIO Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chi tiết
Tổng Giám đốc - Thành viên CIO Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) Chi tiết
Vụ trưởng - Thành viên CIO Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông vận tải) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Thông tin (Bộ Xây dựng) Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) Chi tiết
Q. Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Thông tin (Bộ Nội vụ) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chi tiết
Trang 1 trong 2 1 2 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 7
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 7