Tìm kiếm danh bạ
Họ tên Chức danh Đơn vị
Vụ trưởng - Thành viên CIO Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Thông tin (Thanh tra Chính phủ) Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Tin học (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Thông tin (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục Tin học nghiệp vụ, Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật (Bộ Công an) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Thông tin (Ủy ban Dân tộc) Chi tiết
Cục trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng CIO Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông Chi tiết
Thứ trưởng - Chủ tịch Hội đồng CIO Bộ Thông tin và Truyền thông Chi tiết
Trang 2 trong 2 << < 1 2
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 6
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 6